Bērnu un jauniešu fotokonkursa „Ceļojums uz Nekurnekadzemi” nolikums

1. Konkursa organizētājs:

1.1. VSIA Dailes teātris

2. Konkursa nosaukums:

2.1. „Ceļojums uz Nekurnekadzemi”.

3. Konkursa mērķis:

3.1. Veicināt un attīstīt bērnu un jauniešu radošo domāšanu un interpretācijas spējas caur literatūras un kultūras iepazīšanu.

3.2. Popularizēt teātra mākslu.

4. Konkursa dalībnieki: Pirmsskolas un skolas vecuma bērni un jaunieši.

5.Konkursa noteikumi:

5.1. Lai piedalītos konkursā, pēc brīvas izvēles jāizveido fotogrāfija par tēmu „Ceļojums uz Nekunekadzemi”, balstoties uz Džeimsa Metjū Berija darba „Pīters Pens” motīviem.

5.2. Katrs dalībnieks var iesniegt vienu darbu.

5.3. Darba izpildīšanas tehnika - izdrukāta fotogrāfija A5 formāts vai lielāka. Darbus iespējams nosūtīt arī elektroniski: reklama@dailesteatris.lv.

5.4. Konkursa dalībnieka vecums – līdz 18 gadiem.

5.5. Fotogrāfijai obligāti jāpievieno darba autora vārds, uzvārds, vecums, adrese un kontakta tālrunis.

5.6. Vērtēti tiks tikai tie darbi, kas atbilst visiem nolikuma 5.punkta noteikumiem.

6. Darbu vērtēšana:

6.1. Darbus vērtēs īpaši izveidota žūrijas komisija. Definēti trīs galvenie vērtēšanas kritēriji žūrijas darbam:

6.1.1. Darba atbilstība tēmai.

6.1.2. Darba ideja tēlu atspoguļojumā.

6.1.3. Darba radošais risinājums.

6.2. Darbi tiks vērtēti 3 vecuma grupās, katrā nosakot labāko:

6.2.1. jaunākā vecuma grupa līdz 7 gadiem;

6.2.2. vidējā vecuma grupa no 8 līdz 14 gadiem;

6.2.3. vecākā vecuma grupa no 14 līdz 18 gadiem.

7. Darbu vērtēšanas komisija:

7.1. Konkursa darbu izvērtēšanai sastādīta žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā:

7.1.1. Dailes teātra Valde – 1 pārstāvis;

7.1.2. Dailes teātra Mārketinga un reklāmas daļa - 1 pārstāvis;

7.1.3. izrādes „Pīters Pens” režisore;

7.1.4. izrādes „Pīters Pens” galvenās lomas atveidotājs – 1 pārstāvjis

7.1.5. Dailes teātra fotogrāfs – 1 pārstāvis.

8. Darbu iesniegšana:

8.1. Darbu iesniegšanas laiks – no š.g. 1.jūlija līdz š.g. 18.augustam.

8.2. Darbu iesniegšanas vieta – Dailes teātris (Dienesta ieeja no Bruņinieku ielas puses);

8.3. Sūtot pa pastu, uz adresi: Dailes teātris, Brīvības iela 75, LV – 1001 ar norādi konkursam „Ceļojums uz Nekurnekadzemi”.

9. Apbalvošana:

9.1. Apbalvošana notiks 1. septembrī pasākuma „Nosvini skolas sākumu Dailes teātrī kopā ar Pīteru Penu, Vendiju, kapteini Āķi un citiem Nekurnekadzemes varoņiem!” laikā.

9.2. Ar uzvarētājiem Dailes teātris sazināsies personīgi.

9.3. Katrā vecuma grupā tiks noteikti 1.- 3. vietas ieguvēji, kas balvā saņems ielūgumus uz izrādi „Pīters Pens” un dāvanas citiem konkursa atbalstītājiem. Visi konkursa dalībnieki tiks uzaicināti uz pasākumu „Nosvini skolas sākumu Dailes teātra republikā” un saņems veicināšanas balvas no Dailes teātra sadarbības partneriem. Būs arī veicināšanas un simpātiju balvas.

9.4. Konkursa rezultāti tiks publicēti Dailes teātra mājas lapā www.dailesteatris.lv 21.augustā

9.5. Visi konkursam iesniegtie darbi tiks izvietoti fotogrāfiju izstādē Dailes teātra foajē un būs apskatāmi pasākuma „Nosvini skolas sākumu Dailes teātrī kopā ar Pīteru Penu, Vendiju, kapteini Āķi un citiem Nekurnekadzemes varoņiem!” laikā, 1. un 2. septembrī. Darbi tiks izvietoti arī Dailes teātra sociālajos tīklos elektroniskā formātā.

Papildus informācija par konkursu: Konkursa nolikums tiks publicēts Dailes teātra mājas lapā (www.dailesteatris.lv). Vienlaikus informāciju par konkursu sniedz Dailes teātra Reklāmas un iespieddarbu vadītāja Elīna Grāve: elina@dailesteatris.lv (kontakta tālrunis 26877874).

Dailesteatris.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Izmantotās sīkdatnes

Pieteikties jaunumiem