Dramatiskā teātra muzikālā aktiera kurss - informācija par kursu un iestājpārbaudījumiem

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) sadarbībā ar Dailes teātri ir izsludinājusi uzņemšanu “Dramatiskā teātra muzikālā aktiera” kursā, iespēja pieteikties iestājpārbaudījumiem norit līdz 20. augustam. Iestājpārbaudījumi notiks Dailes teātrī no 22. līdz 25. augustam.

Dailes teātris studiju programmai uzrunāja atbalstītāju un par tādu kļuva viens no Latvijas vadošajiem koksnes nozares uzņēmumiem “Stiga RM”.  Viņi, kā pašmāju uzņēmums un Latvijas patriotu komanda, ar lielu gandarījumu ir piekrituši atbalstīt jauno aktieru studiju un attiecīgi Latvijas kultūras attīstību.

KURSA SATURS: 

  • aktiermeistarība, 
  • skatuves runa, 
  • dejas un skatuves kustības māksla, 
  • fiziskā sagatavotība, sports
  • akadēmiskā un mūziklu dziedāšana, 
  • angļu un vācu valoda, 
  • solfedžo un mūzikas teorija, 
  • mūzikas instrumenta apguves pamati,
  • mākslas un mūzikas vēsture. 

Plānotie pasniedzēji – Pēteris Krilovs, Viesturs Kairišs, Ādolfs Šapiro, Juris Vaivods, Una Stade, Irma Pavāre, Ansis Bētiņš, Raivis Vidzis un citi.

Iestājpārbaudījumi  norisināsies trīs kārtās. Katra pārbaudījumu kārta tiks vērtēta 100 punktu skalā.

I kārta: 

Reflektants pēc savas izvēles izpilda vienu no iestājpārbaudījumu repertuārā piedāvātajām dziesmām a cappella, runā no galvas divus atšķirīga žanra un stila literārus darbus – dzeju un prozas fragmentu latviešu valodā. Reflektants izpilda kādu no mūzikas teorijas uzdevumiem pēc komisijas ieskatiem.

II kārta un III kārta: 

Komisijas pedagogu izveidotās grupās reflektanti veic skatuves dejas un kustību uzdevumus. Reflektanti pedagogu vadībā veic uzdevumus runas mākslā.

Reflektants izpilda divas dziesmas ar JVLMA nodrošinātu koncertmeistaru. Reflektantam jāatsūta notis PDF formātā līdz 20. augustam uz e-pastu vaivods.juris@gmail.com

Reflektants atbild uz komisijas jautājumiem par kultūras un mākslas dzīves norisēm un motivāciju profesijas izvēlē. 

Iestājpārbaudījumi notiks Dailes teātrī no 22. līdz 25. augustam. Katram reflektantam tiek personīgi adresēts e-pasts ar piešķirto kārtas numuru. Pirmo kārtu izturējušo reflektantu saraksts būs pieejams 24. augustā jvlma.lv mājaslapā sadaļā “Tālākizglītība”. Otrā kārta norisināsies 25. augustā un rezultāti tiks paziņoti 29. augustā jvlma.lv mājaslapā. 

Tālākizglītības kursa 2023./2024. mācību gadam noteikts līdzmaksājums, tie būs 800 eiro no studenta. Vairāk: jvlma.lv/talakizglitiba

Dailesteatris.lv tiek izmantotas sīkdatnes. Tās ļauj jums ērti lietot vietni, bet mums analizēt apmeklējumu.

Izmantotās sīkdatnes

Pieteikties jaunumiem