Finanses un organizācija

  Dailes teātra vispārējie stratēģiskie mērķi

  Dailes teātris ir repertuāra teātris, kas savu darbību balsta uz spēcīgu un profesionālu aktieru trupu un administratīvi tehnisko komandu. Teātra mākslinieciskās darbības pamatā ir radošā daudzveidība, kas tiek realizēta, teātra trīs zālēs iestudējot gan mūsdienu pasaules un Latvijas moderno dramaturģiju, gan klasikas meistardarbus, aptverot visplašāko žanru loku. Tas ļauj teātrim iesaistīt Latvijas kultūras dzīvē visplašāko skatītāju loku, mudinot tos ieņemt aktīvu dzīves pozīciju. Tādejādi tiek realizēts teātra vispārējais stratēģiskais mērķis – veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvu sabiedrību, tās kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas pieejamību un Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu.

   

  Dailes teātra darbības un komercdarbības veidi

  Saskaņā ar VSIA Dailes teātris statūtiem, tās komercdarbības veidi ir šādi (NACE klasifikators):

  • Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);
  • Kultūras iestāžu darbība (90.04);
  • Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);
  • Grāmatu izdošana (58.11);
  • Skaņu ierakstu producēšana (59.20);
  • Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99);
  • Sava vai izīrēta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
  • Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3);
  • Citur nekvalificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39).

   

  DAILES TEĀTRA STATŪTI

  DAILES TEĀTRA STRATĒĢIJAS KOPSAVILKUMS

  DAILES TEĀTRA STRUKTŪRA

  DAILES TEĀTRA VALDES SASTĀVS

  INFORMĀCIJA PAR ATALGOJUMA SISTĒMU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM

   

  Darbības rezultāti 2019. gadā

  LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

  BILANCE (2019. gada 1. pusgads)

  PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2019. gada 1. pusgads)

   

  Darbības rezultāti 2018. gadā

  GADA PĀRSKATS PAR 2018. GADU 

  LĪGUMS Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu

  BILANCE un PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (2018.gada 9 mēneši)

  PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2018. GADĀ

  VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2018. GADĀ

  FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU ĪSTENOŠANAS REZULTĀTI 2018. GADĀ

   

  Darbības rezultāti 2017. gadā

  GADA PĀRSKATS PAR 2017.GADU

  PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2017. GADĀ

  VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ 2017. GADĀ

  FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE 2017. GADĀ

   

  Darbības rezultāti 2016. gadā

  GADA PĀRSKATS PAR 2016. GADU

  PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM 2016. GADĀ

   

  Darbības rezultāti 2015.gadā

  2015. gadā Dailes teātris savos trijos stacionārajos spēles laukumos un viesizrādēs izrādijis 505 izrādes, kas ir par 22 izrādēm vairāk kā 2014. gadā. Izrādes noskatījušies 208 404 skatītāji: Lielajā zālē 163 125 (78%), mazajā zālē 21 286 (10%), kamerzālē 13 691 (7%) un viesizrādēs 10 302 (5%) skatītāju. Skatītāju skaits viesizrādēs Latvijas reģionos pieaudzis par 42%. Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem izrādes apmeklējuši 18 472 skatītāji. 2015. gadā Dailes teātra repertuārā ir bijušas 50 izrādes, kas izrādītas vismaz 4 reizes, no kurām 31 ir bijušas iepriekšējo gadu iestudējumi un 19 jauniestudējumi, kas iestudēti 2015. gadā. 

  GADA PĀRSKATS PAR 2015. GADU

  Ar informāciju par ziedojumiem 2015.gadā iespējams iepazīties šeit - PĀRSKATS PAR SAŅEMTAJIEM UN IZLIETOTAJIEM ZIEDOJUMIEM

   

  Darbības rezultāti 2014. gadā

  Lai nodrošinātu profesionālās teātra mākslas plašu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, 2014. gadā VSIA „Dailes teātris" (DT) ir realizējis bagātīgu māksliniecisko programmu visplašākajam skatītāju lokam. Gada laikā sagatavoti 17 jauniestudējumi: 7 Lielajā zālē, 6 Mazajā zālē, bet 4 Kamerzālē. Kopumā DT savos trīs spēlas laukumos un viesizrādēs Latvijas reģionos 2014. gadā ir izrādījis 483 izrādes, no kurām 185 Lielajā zālē, 123 Mazajā zālē, 160 Kamerzālē un teātra eksperimentālajā spēles telpā pagrabā, bet 15 viesizrādēs. Kopumā izrādes noskatījušies 194 892 skatītāji. 

  Ar auditētu saīsinātu 2014. gada pārskatu iespējams iepazīties ŠEIT 

   

  Darbības rezultāti 2013. gadā

  Kopumā DT savos trīs spēlas laukumos un viesizrādēs Latvijas reģionos 2013. gadā ir izrādījis 484 izrādes, no kurām 187 Lielajā zālē, 125 Mazajā zālē, 150 Kamerzālē un teātra eksperimentālajā spēles telpā pagrabā. Lai nodrošinātu šo izrāžu skaitu, Lielās zāles repertuārā  ir vidēji 12 izrāžu nosaukumi, Mazajā un Kamerzālē -  10. Kopumā izrādes noskatījušies 198 258 skatītāji.

  Ar pilnu vadības ziņojumu par Dailes teātra darbību 2013.gadā iespējams iepazīties ŠEIT

   

  Pieteikties jaunumiem